LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.22. Completa cada sèrie amb els adjectius invariables següents: agrícola, nòmada, indígena i homicida.
a) El sòl ; la producció .

b) Un poble ; una tribu .

c) El cabdill ; la població .

d) El delinqüent ; l’arma .