LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.21. Completa cada sèrie amb un d’aquests adjectius invariables (la forma del masculí i del femení és la mateixa): unànime, bilingüe, terrestre, jove, cèlebre i lliure.
a) Un acord ; una decisió .

b) Un músic ; una òpera .

c) Un país ; una persona .

d) Un artista ; una artista .

e) El transport ; la vida .

f) Un seient ; l’entrada .