LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.20. D’acord amb les excepcions principals de la regla 1, copia les frases següents i completa-les amb la lletra escaient:
a) La seva imatg es reflecteix a la superfíci
b) És un enigm, l’origen d’aquesta febr
c) La bas de la torr de Pisa és inestabl
d) Creien que un comet anunciava una catàstrof terribl
e) Des del capdamunt de la piràmid enorm es contempla un gran panoram