LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.19. Escriu la lletra de la vocal neutra final d’acord amb la regla 1 en els sintagmes nominals següents:
a) Un alumn apt; una alumn apt
b) Un mestr estrict; una mestr estrict
c) El colz esquerr; la mànig esquerr
d) Un altr deut; una altr vegad
e) Un hom pobr; una don pobr
f) Un prestatg ampl; una samarret ampl