LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.18. Repassa bé la unitat i, després, completa aquests enunciats de manera adequada.

(nota: has d'omplir la resposta de l'opció “a” amb tres paraules)
a) En una família de paraules, totes comparteixen .
b) La paraula simple, la que no té morfemes derivatius, s’anomena paraula .
c) Els morfemes derivatius serveixen per fer paraules .
d) Els morfemes derivatius que van davant de l’arrel s’anomenen .
e) Els morfemes derivatius que van darrere de l’arrel s’anomenen .
f) Els morfemes flexius expressen el gènere, el , la i el temps.