LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.16. Copia el morfema lèxic clar- i afegeix-hi els morfemes derivatius (-or, -et, a-, -ir, -ment, -ós, -ejar) per formar les paraules corresponents a les definicions donades.
a) clar-: llum.
b) clar-: començar a fer-se clar.
c) -clar-: fer menys fosc.
d) -clar(i)-: explicació que aclareix.
e) clar-: clar de color.
f) clar-: que té certa claror.