LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.11. Agrupa les paraules següents en quatre famílies de quatre paraules cadascuna i després completa les frases de més avall d’acord amb el context (conjuga els verbs quan calgui).


ofegar, bufar, prendre, bracet, esbufegar, ofec, represa, abraçar, bufera, ofegós, bracejar, despreniment, esbufec, braç, reprendre, ofegadament.

a) Ofegar-se en un got d’aigua.
b) No puc respirar: tinc un al pit.
c) És un ambient irrespirable, .
d) La Glòria exclamava .

a) En Robbie s’esperà que ella reprengués l’alè.
b) La de l’activitat després de vacances.
c) Un robot no permet que ningú mal.
d) Hi ha una xarxa a la façana pels .

a) Va bufar la sopa per refredar-la.
b) La Glòria pante/ixava i .
c) Va fer un gran abans de morir.
d) Té una gran ; apagarà totes les espelmes.

a) La Glòria enretirà el seu bracet rodanxó.
b) Li voltà el coll amb els seus rosats.
c) La Glòria l’ amb força.
d) Es trobà corrent-li al darrere, en l’aire.