LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.8. A continuació et donem unes quantes paraules relacionades amb el fet d’enviar o rebre una carta per correu ordinari: el segell, l’adreça postal, el mata-segells, el remitent, el codi postal, la bústia. Relaciona-les amb les definicions corresponents:
a) Conjunt d’indicacions (nom del carrer, número, ciutat, etc.) que escrivim en el sobre d’una carta.

b) Trosset de paper, amb un dibuix i el preu estampat en un cantó, que s’enganxa als sobres de les cartes.

c) Nom i adreça de la persona que envia una carta i que s’acostuma a escriure darrere del sobre.

d) Marca que posen a les oficines de correus sobre els segells de les cartes per impedir que es tor- nin a fer servir.

e) Receptacle amb una obertura llarga i estreta on es diposita la correspondència.

f) Sèrie de lletres o números d’una adreça postal que s’adjunten al nom de la localitat per tal de facilitar el funcionament del correu.