3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.74

Els dos punts també serveixen per introduir causes (perquè), conseqüències (per tant), conclusions (doncs), explicacions (és a dir), etc.
Escriu de nou les frases següents i substitueix els dos punts de cada frase per una de les conjuncions anteriors. Escriu un punt i coma davant per tant i doncs, i posa entre comes és a dir.

a) Enguany hi ha pocs bolets: a la tardor amb prou feines ha plogut.

b) L’han fitxat perquè era un gran golejador: esperem que marqui molts gols.

c) L’energia solar és renovable: no susceptible d’esgotar-se en un futur previsible.

d) Les conduccions d’aigua s’han rebentat: hem d’avisar immediatament la companyia d’aigües.