LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.72. Puntua aquest diàleg escrivint en cada cas el signe que convingui. Han de sortir: el punt (5 vegades), l’interrogant (3), l’admiració (2) i la coma (4).
–Que no em sents Vols deixar el diari d’una vegada

–Però què passa

–Ho saps prou bé Au vinga no facis el despistat Mira es tracta d’una màquina horrible que la Glòria anomena Robbie

–No és cap màquina horrible és el millor robot que hi ha al mercat És més intel·ligent que la meitat del personal de la meva oficina

–Tant se me’n dóna que sigui molt intel·ligent