LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.71. Escriu en aquests fragments de la lectura els signes de puntuació que necessiten portar en cada cas. Tingues en compte que hauràs d’utilitzar el signe dels dos punts una vegada en cada fragment.
a) No ens coneixem de res però podem arreglar-ho tot seguit perquè miri ja em presento: sóc la senyora Rita Amengual d’Arenys de Massavall

b) Ahir vaig pensar «Vols dir que al món pot haver-hi res de més misteriós que un home perdut en una illa enmig del mar nàufrag de fa anys amb la barba llarga sol i necessitat d’amor».

c) De vegades passejant pel carrer alguns senyors es giren i diuen «Alça Manela».