3r ESO - Llengua catalana i literatura


1. Activitat 1.7

Finalment, quina és la reacció de la Rita després d’haver llegit la carta i tenir l’ampolla a les mans?