3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.6

La carta que rep la Rita, ¿és la que havia esperat durant molt de temps?
2. La persona remitent de la carta, segueix les instruccions que li havia donat la Rita? Quines eren?