LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.47. Puntua el text següent amb dos punts (un cop), el signe d’admiració (tres cops) i el d’interrogació (un cop). Escriu lletra majúscula quan calgui.
Ulisses, gemegant per la seva sort, digué: i, pobre de mi mb quines nuvolades m’obsequien els déus questa pobra nau podrà resistir el temporal ant de bo hagués mort amb la glòria del valor i de l’es- forç ra, en canvi, és més trista la mort que m’espera".