3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.45

Copia els textos següents separant amb un punt les oracions que els formen (recorda que després del punt escrivim lletra majúscula).

a) Les selves verges tropicals són de vital importància, ja que regulen el cicle vital de l’aigua en tota l’escorça terrestre la deforestació progressiva de l’Amazònia ha suscitat una gran polèmica internacional.
b) El fenomen de les metròpolis és força recent les grans ciutats, amb més d’un milió d’habitants, eren fenòmens excepcionals fins al segle XX.