3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.43

Escriu les respostes a aquestes preguntes:

a) Com s’anomenen els grups en què es classifiquen les paraules: categories, sintagmes o funcions?
b) Quines són les nou categories gramaticals?
c) Com se’n diu del sintagma format per l’estructura prep + SN?
d) Quan parlem dels complements del verb, a què ens referim: a categories gramaticals, a sintagmes o a funcions?
e) Quins són els complements del verb?