3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.42

Escriu tres oracions que siguin impersonals: la primera oració haurà d’explicar un fenomen natural (quin temps fa?); la segona oració haurà de tenir el verb haver-hi i un SN en plural, i la tercera oració haurà de tenir el pronom es i el verb viure.