3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.4

La Rita revela el seu secret en el contingut de la carta. Llegeix atentament els comentaris següents i determina, a partir del que recordis, quin s’ajusta més bé a l’escrit de la Rita. Després explica les raons de la teva tria.

a) Una dona s’adreça a un senyor desconegut mitjançant una carta que envia dins una ampolla que llança al mar. Primer se li presenta: li diu el nom, d’on és i l’edat que té. Després li descriu com és ella físicament i quins gustos té pel que fa als homes: li agraden els que porten barba llarga, els que estan sols i necessiten companyia. Espera que a l’home que estima li agradin les senyores carregades d’imaginació. Li demana que respongui afirmativament per mitjà de la mateixa ampolla.

b) Una dona escriu una carta a un senyor desconegut i la hi envia dins una ampolla que llança al mar. Primer se li presenta: li diu el nom i on viu, li insinua l’edat i li descriu per sobre com és físicament. Tot seguit li declara el seu amor, un amor nascut del seu interès pels homes misteriosos, especialment pels nàufrags. Finalment l’anima a acceptar el seu oferiment i li demana que li ho faci saber per mitjà de la mateixa ampolla que ella ha utilitzat. En la postdata li demana que situï l’illa en un mapa per tal de trobar-la.