LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.39. Escull a quina modalitat de l’oració (enunciativa, interrogativa, exhortativa o exclamativa) correspon cada una de les intencions següents:
a) La persona que parla vol afirmar o negar un fet, una realitat, etc.

b) La persona que parla vol ordenar o prohibir una acció.

c) La persona que parla vol expressar sorpresa, desig, amenaça...

d) La persona que parla vol preguntar alguna cosa.