LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.36. Tenint en compte la concordança que hi ha d’haver entre els nuclis del SN subjecte i del SV predicat, escriu el subjecte de les oracions següents:
a) L’avió supersònic s’enlairarà a un quart de cinc.
.

b) Els pescadors de Palamós encara no s’havien llevat.
.

c) Únicament han superat la prova vint-i-tres alumnes.
.

d) A la Rita li agradaven els nois forçuts.
.

e) Les nostres atletes han guanyat cinc medalles d’or.
.

f) Han arribat al port de Tarragona quatre vaixells de luxe.
.