LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.32. Els sintagmes nominals següents estan formats per l’estructura Det + N + Adj. Sense que canviïn de significat, escriu-los de nou fent que estiguin formats per Det + N + Sprep.

Per exemple:

un menjar que és com el de casa
Det   N                Adj

un menjar casolà
Det   N       Adj
a) Un paisatge que sembla un desert: .

b) Un terreny que produeix molt: .

c) Una persona que té gelosia: .

d) Una paret que és de color gris: .