LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.31. Els sintagmes nominals següents estan formats per l’estructura Det + N + Adj. Sense que canviïn de significat, escriu-los de nou fent que estiguin formats per Det + N + Sprep.

Per exemple:

dues cartes amorosesdues cartes d’ amor
 Det     N        Adj             Det     N     Prep N
                                                         Sprep
a) Una reixa metàl·lica: .

b) Els països meridionals: .

c) Les aigües fluvials: .

d) Unes plantes boscanes: .

e) Una fàbrica tèxtil: .