3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.2

Els missatges que s’envien necessiten un mitjà de transport. Antigament de vegades es feia per mitjà d’una fletxa, d’un colom missatger, d’un herald, etc. Actualment la forma més habitual de fer-ho és per correu postal o correu electrònic.

a) Explica la relació que hi ha entre el títol i l’argument del conte.
b) A més de la carta, la Rita també envia dos objectes més. Quins són i quina finalitat tenen?