3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.11

Busca en el diccionari el significat de les frases fetes fer el paperot i fer tots els papers de l’auca, i escriu una frase que serveixi d’exemple per a cada una.