LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.10. A partir del lexema paper- s’ha format una família de paraules afegint-hi determinats sufixos. Per exemple: paperam, paperera, paperassa, papereria, paperina, etc.

Tria el sufix de cadascuna d’aquestes paraules relacionant-les amb el seu significat:
a) Paper cargolat en forma de con que serveix especialment per ficar-hi aliments: Paper.

b) Papers inútils o esbarriats: Paper.

c) Botiga on venen diverses menes de papers: Paper.

d) Abundància de papers escrits: Paper.

e) Cistella on es llencen els papers inservibles: Paper.