3r ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 1.1

Un dels significats de la paraula misteri es refereix a allò que algú guarda en secret, és a dir, al que és ocult als altres. La senyora Rita, és una dona misteriosa? Per què?
En què consisteix el seu secret?
Què fa perquè els altres no l’hi descobreixin?