LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 9

Completa aquestes frases. Escriu l’adverbi que consideris més adequat al context.
amunt / enlaire
El cotxe ha tirat .
Tira la moneda .

avall / enrere / endavant
En caure vaig rodolar muntanya .
Tira i no miris .

així / millor / pitjor / bé
No ha anat gaire , però podia haver anat .
Fes-ho i t’anirà .