LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 9


9.39 Escriu a continuació de cada oració els complements circumstancials i digues si són de: temps, lloc, manera, companyia,instrument.
a) El cirurgià va fer una incisió amb el bisturí.
:
b) El jardiner va tallar l’herba ben arran de terra.
:
c) Hem de ser a l’aeroport dues hores abans.
:
d) L’acusat va comparèixer amb el seu advocat.
: