LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 9

Digues si els CC subratllats expressen lloc (on?), temps (quan?), manera (com?), compa­nyia (amb qui?), instrument (amb què?) o quantitat (quant?). Selecciona l'opció correcta en cada cas.
Els delegats estan reunits a la biblioteca. ()
La Isabel juga a futbol amb els nois de la classe. ()
Aquesta proposta no m’interessa gens ni mica. ()
Heu d’escriure l’examen amb un bolígraf blau. ()
La recepcionista tracta la gent amb molta amabilitat. ()
De seguida podrem entrar. ()