LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8


8.45 El CD normalment va darrere el verb. Però si es trasllada davant el verb perquè constitueix el tema de conversa, es repeteix amb l’ús d’un pronom. Tenint en compte això, trasllada el CD de cada una de les oracions següents davant el verb.
Per exemple:
Ordre habitual:
He trobat el ganivet a la bossa d’escombraries.
V SN [CD]
Trasllat del CD davant el verb:
El ganivet l’he trobat a la bossa d’escombraries.
SN = pr V
[CD]
a) Tinc els documents guardats a la caixa forta.
guardats a la caixa forta.
b) Comprarem el rodet de fotos en un supermercat.
en un supermercat.
c) Vaig veure aquesta pel·lícula al cinema.
veure al cinema.
d) Sempre duc el gos lligat.
lligat.