LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8

El CI se sol referir a un ésser animat (persona o animal) que rep el benefici o el dany de l’acció. Tenint en compte aquesta característica, digues si els sintagmes subratllats d'aquestes frases fan la funció de CI o bé de CC. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
El rei va posar la medalla a la guanyadora.
El rei va posar la medalla a la vitrina.
Hem de portar aquest moble a la Cecília.
Hem de portar aquest moble a l’Ametlla de Mar.
Vaig apropar el got d’aigua al conferenciant.
Em vaig apropar a la taula.