LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8


8.42 Digues si el sintagma nominal subratllat fa la funció de subjecte o bé de CD. Aplica la prova de la concordança abans de contestar.
a) Aquest moble s’ha enfosquit.
b) Els periodistes han difós la notícia.
c) Ha descarrilat un tren de rodalia.
d) Els companys han descartat la meva proposta.
e) La verdura ja bull.
f) Vindrà una escriptora molt popular.