LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8


8.41 Marca, escrivint un "si" o un "no" dins la graella següent, les característiques de cadascuna de les paraules de la columna de l’esquerra, les quals pertanyen al camp lèxic dels gèneres literaris. Per omplir les caselles de la columna «text» guia’t per les característiques de la columna de la dreta.


TextEn versEn prosaAmb músicaCurtLlarg
Novel.lanarratiu
Contenarratiu
Poemapoètic
Cançópoètic
Comèdiadialogat
Assaigargumentattiu