LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8

Relaciona els verbs amb l'acció humana adequada. Arrossega cada verb al costat de la acció corresponent.