LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8


8.38 Les paraules butllofa, constipat, crosta, empatx, esquinç, pansa, rascada i trau formen part del camp lèxic dels mals o les malalties. Escull l'opció correcta en les frases següents:
a) Li costa respirar perquè té molta mucositat; ha agafat un bon .
b) Ha menjat sense mesura, i ara té un .
c) Ahir va tenir molta febre i avui li ha sortit una als llavis.
d) Anava despistat i va xocar contra la branca d’un arbre; es va fer un bon al cap.
e) Tot i que va caure de genolls, només s’hi va fer una .
f) Ahir se li veia la carn viva; ara ja se li ha fet una .
g) Es va cremar el braç amb un esquitx d’oli bullent, i li ha sortit una .
h) S’ha torçat el peu; el metge li ha dit que té un .