LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8

Completa aquestes frases. Escriu la paraula adequada al context entre les que et proposem entre parèntesis.
Vés a les mans amb una tovallola. / Fa dos anys que l’estany va (eixugar-se / assecar-se).
El camió bolcat impedia el / Es va enriquir amb el d’esclaus (tràfic / trànsit).
Aquí és costum el pa amb tomàquet. / Per rentar-la, la roba s’ha de (mullar / sucar).
El peix es menja el petit. / És un llibre molt : té unes mil pàgines (gros / gruixut).
L’han perquè ha fet una malesa. / Hi ha parelles que han alguna vegada (renyir / renyar).
M’he empassat el d’una oliva. / M’he trencat un del peu (os / pinyol).
El camí pujava en al Montseny. / Dóna’m la teva (adreça / direcció).
El Tour de França és una de bicicletes. / Estudia la d’enginyer industrial (carrera / cursa).
Té el ros i el de la barba negre (pèl / cabell).