2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 8.23
Completa les oracions següents escrivint al final de cada una un SN que faci de CD. (Recorda que el SN que fa de CD va sense la preposició a.)
Per exemple: La policia ha detingut … → La policia ha detingut el delinqüent.
                                                                                                                 SN [CD]
a) A les set he de despertar
b) Un camió ha atropellat
c) Una rata gegant va espantar
d) A la platja vaig trobar