LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8

Digues quins són els tres sintagmes d'aquestes frases que fan la funció de CD i quins són els tres que fan la funció de CI. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
La contaminació dels rius preocupa la població.
Aquest terreny pertany al teu oncle.
El mal estat de la carretera preocupa els conductors.
He de telefonar urgentment als teus pares.
Hem de comunicar l’accident a la companyia asseguradora.
La manifestació va reunir molta gent.