LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8


8.19. Llegeix les oracions següents i digues si els sintagmes subratllats fan de subjecte o de CD.
a) El fort corrent del riu () s’ha emportat les barques amarrades. ()
b) A mi m’agrada molt el pastís de poma ()
c) Els ocells camallargs () mengen peixos i crustacis () als aiguamolls.
d) A la primavera sempre tornen les orenetes i els falciots ()
e) Ara tenen una parada de peix () al mercat.