2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 8.15
Completa aquestes de manera que hi hagi sis elements en cadascuna. Recorda que, per fer paraules derivades, pots utilitzar un prefix (in-feliç), un sufix (feliç-ment) i també els dos morfemes derivatius (in-feliç-itat).

paper, paperina...
fred, refredar...