LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7

Completa aquestes frases substituint els fragments entre parentèsis per l'expressió equivalent entre les que et proposem. Escriu cada resposta al lloc que li correspon.
   a dos dits del nas      ben bé de debò      com aquell qui no diu res      els sants      encasquetat      esclafir      li paressin un plat a taula      l'ullet   
No llegia gaire, passava l’estona mirant (les il·lustracions) dels llibres.
Duia un barret d’ales amples (ben entrat) al cap.
En veure el noi tan espantat, l’home va (posar-se) a riure.
En Sam em va fer (un senyal de complicitat).
L’avi, (dissimulant), va preguntar-li si es volia quedar fins l’endemà.
Sam va dir que no li agradava que (el mantinguessin) sense fer res.
Leo tenia la serp (a tocar).
Les paraules de Sam no eren (del tot sinceres).