LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7

Omple els espais buits d'aquestes frases. Escriu la paraula adient entre les que et proposem.
   abeurador      canana      cleda      fenc      garbes      gropa      pallissa   
L’avi del ranxo va dir al foraster que, si volia, podia dormir a la .
Duia el noi assegut a la del cavall.
Recollien el per al bestiar i en feien .
El noi havia de dur aigua a l’ de les vaques.
El gos d’atura feia entrar les ovelles a la .
L’home duia a la cintura una plena de bales.