LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7


7.6 El contingut del conte ens planteja un dilema moral. Quines paraules l’expressen amb més exactitud?