2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 7.5
El desenllaç s’inicia quan els tres homes amb l’estrella al pit entren a la casa.

a) A qui es dirigeixen primerament? Per què?
b) Què volien realment?
c) Per què Leo Mills i el seu avi tenen la sensació d’haver fet una planxa molt gran?
d) Com acaba la història?