2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 7.4
Durant el nus sorgeixen moments de suspens. El suspens és un moment de la intriga que crea una gran expectació i que desvetlla molta curiositat. Ordena numèricament els fets principals del desenvolupament.
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Després determina els dos moments en què apareix el suspens.