LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7

Completa aquest text. Escriu el plusquamperfet de subjuntiu dels verbs donats entre parèntesis en els espais buits.
Escolta, et truco per dir-te que s’han exhaurit totes les entrades per al concert. Encara que (anar) a comprar-ne i (fer) cua, no n’hauria aconseguit cap. Diuen que es van exhaurir al cap de poc de posar-les a la venda perquè se n’havien venut moltes a través dels caixers automàtics. Tant de bo ho (saber) abans!