LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7

Completa aquestes frases. Escriu el plusquamperfet de subjuntiu dels verbs donats entre parèntesis en els espais buits.
Li va saber greu que jo m’ (avorrir) a la festa del seu aniversari.
No et va perdonar que t’ (enfadar) tant per allò que et va dir.
Als pares els feia patir molt que la filla encara no (arribar) a casa.
Mai no van estar segurs que nosaltres els (dir) la veritat.
M’alegro molt que aquell dia vosaltres (poder) superar la prova.
Semblava impossible que tots els passatgers (sortir) il·lesos de l’accident.