2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 7.3
El nus del conte s’inicia quan apareix, per sorpresa, un personatge nou.

a) Descriu aquest personatge. Cap a on es dirigeix?
b) Què li ofereix l’avi de Leo Mills?
c) Què fa Sam Hoppins per recompensar l’hospitalitat de l’avi?
d) Quines excuses busca Sam Hoppins per tal de continuar al ranxo?
e) L’amistat amb Sam Hoppins fa que l’actitud de Leo Mills canviï? En quin sentit?