LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7


7.10 Completa les expressions de més avall amb aquestes paraules: ombra, ull, totes, esquena, veta, feina, llavis, pirandó.
a) Al ranxo hi havia molta feina, però el noi s’ho tirava tot a l’.
b) L’avi es va mirar el foraster de bon .
c) El foraster era un escarràs de .
d) Leo Mills seguia el seu amic com si fos la seva .
e) En veure els tres homes a cavall, l’avi no les tenia .
f) Sam no el va contradir, preferia seguir-li la .
g) L’avi li va aconsellar que toqués immediatament.
h) Leo Mills va preferir no obrir els .