2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 7.1
En el plantejament del conte, el narrador es presenta, explica quina és la seva situació personal i situa la història en un ambient determinat.
a) Qui és el narrador? Quina és la seva situació familiar? A què es dedica? Què no li agrada fer?
b) On passa l’acció? A quina època la situaries?